kptny

Maging ahente

Sa patuloy na paglaki ng internasyonal na negosyo, naghahanap kami ng ahente para sa aming mga machine sa iyong bansa. Kung mayroon kang karanasan sa pagbebenta ng kagamitan o mayroon kang koponan na may kakayahang pagkatapos ng pagbebenta na serbisyo, maligayang makipag-ugnay sa amin.